Terningmoen (Elverum)

I sommerhalvåret får vi låne skytebaner på Terningmoen. Vi er gjort oppmerksom på at ved militær aktivitet vil dette bli prioritert foran vår trening.

Ukeplaner for hele skytefeltet står oppslått på oversiktstavla i krysset inne på skytefeltet. Sjekk her, og heis ballong/slå på lys på aktuell bane. Bok for loggføring av trening ligger i info tavlen som henger på bua vår på bane 9.

Våre tildelte treningstider er:

                                                  Tirsdag            Torsdag            Lørdag               Søndag 

Bane 9
(25-meter Pistolbane)       16.30–20.00      16.30–20.00       8.00–20.00         13.00–20.00

Bane 17
(Midttangen)                   16.30–20.00      16.30–20.00       8.00–20.00         13.00–20.00

Les baneinstruks som er oppført på standplassen på bane 9.

Magnum ladninger er ikke tillat på bane 9.

Ikke skyt på stålfigurene som ligger i skive bua. Disse er forbeholdt stevner.

Plukk hylser og rydd opp skive materiell både på bane 9 og 17.

Terningmoen presiserer at adgang til øvingsområdet gjelder kun de baner vi har avtale om å låne, så vi forutsetter at dette respekteres, og at alle rydder etter seg og «oppfører seg som folk», slik at vårt gode samarbeid med forsvaret kan fortsette i årene framover.

Styret 82.02.2018

Veibeskrivelse til Terningmoen Bane 9

Veibeskrivelse til Terningmoen Bane 17 (Midttangen)