Kontakt oss

Epost-adresse til klubben: hamarsportsskytterklubb@gmail.com

 

Styresammensetningen:

Leder: Jan Olav Nordhagen jan.olav@energima.no 91537055
Nestleder: Arne Vemund Bækken arbekken@bbnett.no 41660355
Sekretær: Stig Skjeflo stigskjeflo@gmail.com 92427618
Kasserer: Deles mellom: leder, nestleder og sekretær
Materialforv: Tore Engemoen tengemoe@live.com 90170967
Styremedlem: Bengt Olav Helmersen 90015673
Styremedlem: Jørn Jørgensen 99479908
Varamedlem: Vilde My Sæter Neiden
Varamedlem: Britt Galaasen