Hamar Sportsskytterklubb (HSK)

Hamar Sportsskytterklubb (HSK)

Saksliste for årsmøte i Hamar Sportsskytterklubb, 15. mars 2018

Postet av Hamar Sportsskytterklubb (HSK) den 7. Mar 2018


Sakliste for årsmøte i Hamar Sportsskytterklubb HSK


Årsmøtet avholdes den 15. mars 2018, kl. 1800 på Østgård, Kirkeveien 5 i Stange.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen og tellekorps

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 2017

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 2017

Sak 10: Behandle forslag og saker fra styret og innkommet fra medlemmer

Sak 10.1  Ønske om NAIS

Sak 10.2  Handlingsplan                                                                            

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 2018

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 2018

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1              Styreleder

13.2              Nestleder

13.3              Øvrige styremedlemmer

                      Herunder: kasserer, styremedlem(materialforvalter), samt 3 styremedlemmer

13.4              Varamedlemmer

13.5              To revisorer 

13.6              Leder av valgkomiteen

13.7              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

13.8              Varamedlem til valgkomiteen

 

 Saksdokumenter fremlegges i møtet.

Med vennlig hilsen styret i Hamar Sportsskytterklubb HSK

 


0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Levert av IdrettenOnline