Leder: Morten Sæther            tlf: 412 06 079 

Nestleder: Mette Ellefsen      tlf: 982 55 807

Kasserer: Per Gunnar Bryhni  tlf: 901 19 021

Sekretær: Mette Ellefsen

Styremedlem: Tore Engemoen  (materialforvalter)

Styremedlem: Svein Wormdal

Styremedlem: Esten Mürbreck

Styremedlem: Bengt Olav Helmersen

Varamedlem: Andre Mathias Østli

Varamedlem: Stig Skjeflo


Epost: post@hamarsportsskytterklubb.no (bruk gjerne skjemaet som ligger under fanen kontakt oss)

Hamar Sportsskytterklubb

postboks: 502, 2304 Hamar

Besøksadresse: Ankerskogvegen 7

                          2319 Hamar

 organisasjonsnummer 919 817 518

Kontonummer: 1822 72 76602


Levert av IdrettenOnline