Hamar Sportsskytterklubb (hsk)

Hamar Sportsskytterklubb (hsk)

Vandrepokaler

Postet av Hamar Sportsskytterklubb (hsk) den 28. Feb 2018

Det bes om at de som ikke har fått vandrepokaler til odel og eie, leverer disse snarest mulig

til  Anders Gunnestad eller deponerer dem i Ankern.ÅRSMØTE 2018

Postet av Hamar Sportsskytterklubb (hsk) den 23. Feb 2018

Hamar Sportsskytterklubb årsmøte 2018

Torsdag 15 mars kl. 18:00

Sted: Østgård, kirkeveien 5, Stange  Se link til Østgård nederst.

Saker til årsmøtet bes meldt skriftlig til leder Anders Gunnestad, pr epost:

anders.gunnestad@gunnestad-as.no innen 1. mars.

Saksliste til årsmøtet blir lagt tilgjengelig på hjemmesiden 1 uke før årsmøte.

Det blir enkel servering

.Østgård

Østgård


VELKOMMEN!Vaktliste for Ankerskogen

Postet av Hamar Sportsskytterklubb (hsk) den 16. Feb 2018

Minner om at vaktlisten for Ankerskogen ligger under fanen skytebaner - Ankerskogen.

Husk det er den enkeltes ansvar å få tak i en avløser hvis man ikke kan stille selv.
Alle kan sende inn sine forslag til NM-øvelser/klasser

Postet av Hamar Sportsskytterklubb (hsk) den 14. Feb 2018

Det arbeides med nye forslag til nasjonale regelverk og deriblant en reduksjon i antall NM øvelser. Du kan nå sende inn dine forslag til antall NM øvelser/klasser. Se hvordan lenger ned på siden. Innsendingsfristen er 2. mars. 

Forbundsstyret har satt ned et utvalg som skal arbeide frem forslag blant annet til nytt helhetlig Fellesreglement og forslag til oppdaterte nasjonale regelverk. Utvalget har et bredt mandat

les her: mandat

Her er en kort begrunnelse for ønske om forenkling av regelverket hentet fra Skytterforbundets sider:

"NSFs Fellesreglement og grenenes nasjonale regelverk har hatt mange oppdateringer de siste årene, men de har ikke gjennomgått en helhetlig oppdatering basert på at klasser og øvelser har kommet til, antall NM-titler har økt, liten harmonisering på tvers av grener, organisasjonsstruktur har endret seg, innføring av SkytterAdmin og vesentlig flere kommunikasjonskanaler enn tidligere."

Under diskusjonsforumet som foregikk på Skytterkonferansen lovet utvalget som jobber med å velge hvilke øvelser/klasser det skal arrangeres NM i å gjøre skjemaet for dette tilgjengelig for alle slik at man selv kan fremme de endringene man eventuelt ønsker seg, og på den måten komme med konstruktive tilbakemeldinger til utvalget som de kan bygge videre på.

Slik går du frem om du eller klubben din ønsker å komme med forslag til utvalget:

  1. Last ned det redigerbare skjemaet i Excel-format her.
  2. Fyll ut øvelsene/klassene du ønsker å beholde norgesmesterskap i og lagre skjemaet som «Forslag til NM-øvelser + navnet ditt/navnet på klubben din»
  3. Skriv en seriøs begrunnelse der du eller klubben din redegjør for de valg du/dere har tatt og lagre dokumentet som en PDF med tittelen «Begrunnelse for forslag til NM-øvelser + navnet ditt/navnet på klubben din».
  4. Send det utfylte skjemaet og begrunnelsen til nsf @ skyting.no og husk å merke e-posten med «Forslag til NM-øvelser + navnet ditt/navnet på klubben din» for å være sikker på at forslaget blir videresendt til utvalget.

Innsendingsfrist: 2. mars

Du kan også hente ned Excel arket ved å følge linken:

nm-ovelser-pistol-og-rifle-etter-skytterkonferansen.xlsx

Det må her presiseres at de avkrysninger som er gjort på skjemaet er utvalgets foreløpige anbefalinger. Her er det opp til hver enkelt å endre på eller legge til forslag.

Det har kommet en del innspill fra forskjellige klubber og aktive skyttere som kan leses her: innspill fra klubber og skyttere   Bla deg nedover siden.

Det som ser ut til å skape debatt er forslaget om å redusere antall NM øvelser, ved da å blant annet kutte ut noen junior- og kvinneklasser. Noe mange reagerer på da man ser faren for at dette vil gå ut over rekruttering til skyttersporten. Men samtidig beholde alle veteranklassene. Flere stiller også spørsmål om begrunnelse for å redusere antall NM øvelser. Ser man på andre idretter som eksempelvis friidrett og svømming så har disse idrettene et mangfold av NM øvelser. 

Hvordan skal NM se ut i fremtiden? I hvilke øvelser skal det konkurreres? Hvilken klasser skal være med i et NM?  Du kan være med og påvirke hvordan NM blir seende ut i fremtiden. Send inn dine forslag med begrunnelse innen 2. marsLevert av IdrettenOnline